Позив – Имена страдалих у Челебићу - www.zlocininadsrbima.com

28. фебруар 2016.


Позив – Имена страдалих у Челебићу


У пројекту обнове спомен-гробља Челебић је и израда спомен плоче која би на унутрашњој страни (према гробљу) садржала исписана имена свих Срба страдалих на јами Бикуши, јами код села Луснић и челебићкој школи.

На основу расположивих података Удружење је сачинило списак страдалих који дајемо на увид, уз молбу да нам доставите имена својих страдалих рођака која се, због недостатака сазнања, не налазе на овом списку.
Рок за достављање података ради допуне списка је 10. март 2016. након чега ће се списак сматрати коначним и приступиће се изради плоче са именима.
 
Захваљујемо се на сарадњи
 
 
 
ЧЕЛЕБИЋ  СТАРОСТ  СТРАТИШТЕ
Бесара Јове Љубиша 51 Бикуша
Бесара ж. Љубише Љубица 45 Школа Челебић
Бесара Љубише Савета 17 Школа Челебић
Бесара Љубише Бошко 14 Школа Челебић
Бесара Љубише Братислав 12 Школа Челебић
Бесара Љубише Душко 10 Школа Челебић
Бесара Љубише Благојка 3 Школа Челебић
Вујановић Станка Симо 77 Бикуша
Вујановић Симе Јово 56 Школа Челебић
Вујановић ж. Јове Марта 46 Школа Челебић
Вујановић Јове Милка 22 Школа Челебић
Вујановић Јове Стана 15 Школа Челебић
Вујановић Јове Перо 10 Школа Челебић
Вујановић Јове Мара 5 Школа Челебић
Вујановић Јове Небојша 3 Бикуша
Вујановић Пере Нико 51 Школа Челебић
Вујановић ж.Нике Стана 39 Бикуша
Вујановић Нике Драго 18 Бикуша
Вујановић Нике Деса 16 Бикуша
Вујановић Луке Васо 56 Школа Челебић
Вујановић ж. Васе Стеванија 51 Школа Челебић
Вујановић Пере Мијо 51 Школа Челебић
Вујановић ж. Мије Милица 41 Школа Челебић
Вујановић Мије Зора 20 Школа Челебић
Вујановић Мије Владо 14 Бикуша
Вујановић Мије Милан 7 Школа Челебић
Вујановић Мије Мирослав 5 Школа Челебић
Вујановић Мије Драго 2 Школа Челебић
Вујановић Вује Саво 46 Школа Челебић
Вујановић ж. Саве Дева 46 Школа Челебић
Вујановић Саве Анђа 8 Школа Челебић
Вујановић Пере Лука 46 Бикуша
Вујановић ж. Луке Божица – Боја 42 Школа Челебић
Вујановић Луке Ружа 13 Школа Челебић
Вујановић Луке Даница-Дана 9 Школа Челебић
Вујановић Луке Љубица- Љуба 7 Школа Челебић
Вујановић Луке Душан 5 Школа Челебић
Вујановић ж.Петра Стоја 34 Школа Челебић
Вујановић Петра Госпава 11 Школа Челебић
Вујановић Петра Јока 9 Школа Челебић
Вујановић Петра Саво 7 Школа Челебић
Вујановић Петра Ружа 4 Школа Челебић
Вујановић Петра Чедо 3 Школа Челебић
Вујановић Петра Сава Драгиња 1 Школа Челебић
Вујановић Саве Ђурађ 36 Бикуша
Вујановић ж. Ђурђа Анђа 31 Школа Челебић
Вујановић Ђурђа Милица 6 Школа Челебић
Вујановић Ђурђа Даница 3 Школа Челебић
Вујановић Ђурђа Драгиња 1 Школа Челебић
Вујановић ж.Душана Стоја 21 Школа Челебић
Вујановић син Душана и Стоје 0 Школа Челебић
Вујановић ж. Марка Милица 46 Школа Челебић
Вујановић Марка Милка 16 Бикуша
Вујановић Марка Босиљка 19 Бикуша
Вујановић Марка Јелка 16 Школа Челебић
Вујановић Марка Анђа 12 Школа Челебић
Вујановић Марка Невенка 9 Школа Челебић
Вујановић ж. Шпире Марија 56 Школа Челебић
Вујановић Шпире Илија 36 Школа Челебић
Вујановић ж. Иле Ђурђија-Ђука 31 Школа Челебић
Вујановић Иле Владо 12 Школа Челебић
Вујановић Иле Стана 8 Школа Челебић
Вујановић ж.Симе Мара 31 Школа Челебић
Вујановић Симе Шпиро 11 Школа Челебић
Вујановић Симе Сава 9 Школа Челебић
Вујановић Симе Војислав-Војко 5 Школа Челебић
Вујановић Симе Радојка 3 Школа Челебић
Вујановић Симе Милица 1 Школа Челебић
Вујановић ж. Јове Боја 36 Школа Челебић
Вујановић Јове Мара 14 Школа Челебић
Вујановић Јове Радован 7 Школа Челебић
Вујановић Јове Бранко 4 Школа Челебић
Вујановић Јове Вукосава -Коса 3 Школа Челебић
Вујановић ж. Симе Илинка 46 Школа Челебић
Вујановић Симе Марко 13 Школа Челебић
Вујановић Симе Сава 15 Школа Челебић
Вујановић Симе Божо 11 Школа Челебић
Вујановић ж. Милана Јока 22 Школа Челебић
Вујановић Милана Милка 2 Школа Челебић
Вујановић ж. Гаје Крстина 27 Школа Челебић
Вујановић Гаје Здравко 6 Школа Челебић
Вујановић Гаје Веселинка -Веса 3 Школа Челебић
Вујановић Гаје Милојко Миле 8 Школа Челебић
Вујановић Гаје Божица Боја 2 Школа Челебић
Вујановић ж. Раде Савка 37 Школа Челебић
Вујановић Раде Мара 13 Школа Челебић
Вујановић Раде Боја 6 Школа Челебић
Вујановић Раде Даница 3 Школа Челебић
Вујановић ж. Рајка Анђа 28 Школа Челебић
Вујановић Рајка Славка 3 Школа Челебић
Вујановић Рајка Славко 1 Школа Челебић
Вујановић ж.Нике Јока 29 Школа Челебић
Вујановић Нике Драго 5 Школа Челебић
Вујановић Нике Деса 3 Школа Челебић
Вујановић ж. Гаје Марија 30 Школа Челебић
Вујановић Гаје Никола 10 Школа Челебић
Вујановић Гаје Љепосава 8 Школа Челебић
Вујановић Гаје Драгиња 5 Школа Челебић
Вујановић Гаје Мијо 2 Школа Челебић
Вујановић ж. Марка Дева 40 Школа Челебић
Вујановић Марка Мара 17 Школа Челебић
Вујановић Марка Марко 15 Школа Челебић
Вујановић Марка Милица 14 Школа Челебић
Вујановић Марка Љуба 13 Школа Челебић
Вујановић Марка Бранко 9 Школа Челебић
Вујановић Марка Радојка 6 Школа Челебић
Вујановић Марка Госпава 3 Школа Челебић
Вујановић Петра Драган 6 Школа Челебић
Вујановић Петра Десанка 3 Школа Челебић
Вујановић Јове Мара 18 Школа Челебић
Вујановић Јове Раде 12 Школа Челебић
Вујановић Марка Боја 24 Школа Челебић
Вујановић Марка Милан 5 Школа Челебић
Вујановић Пере Анђа 23 Школа Челебић
Вујановић ж. Ставана Јања 46 Школа Челебић
Ерцег Симе Лазо 65 Бикуша
Ерцег Лазе Нико 46 Бикуша
Ерцег Нике Ружа 20 Школа Челебић
Ерцег Нике Стана 17 Школа Челебић
Ерцег Нике Јока 15 Школа Челебић
Ерцег Николе Станко 13 Школа Челебић
Ерцег Николе Раде 11 Школа Челебић
Ерцег Лазе Симо 41 Школа Челебић
Ерцег ж. Симе Боја 41 Бикуша
Ерцег Симе Владимир 12 Школа Челебић
Ерцег Мијо 46 Бикуша
Ерцег ж. Мије Љуба 46 Школа Челебић
Ерцег Мије Анђа 16 Школа Челебић
Ерцег Мије Бошко 13 Школа Челебић
Ерцег Мије Раде 10 Школа Челебић
Ерцег ж.Мије Милица 28 Школа Челебић
Ерцег Мије Мирко 10 Школа Челебић
Ерцег Мије Никола 8 Школа Челебић
Ерцег ж. Васе Јока 74 Школа Челебић
Ерцег Васе Нико 34 Бикуша
Ерцег ж.Нике Марија Мара 27 Школа Челебић
Ерцег Нике Љубица 3 Школа Челебић
Ерцег Нике Даница 1 Школа Челебић
Ерцег Симе Бојан 56 Бикуша
Ерцег ж. Бојана Љуба 46 Школа Челебић
Ерцег Бојана Мара 18 Луснић
Ерцег Бојана Никола 8 Школа Челебић
Ерцег Бојана Раде 6 Школа Челебић
Ерцег Јове Никола 46 Школа Челебић
Ерцег ж. Николе Марија 46 Школа Челебић
Ерцег Николе Ружа 18 Школа Челебић
Ерцег Николе Милојко 13 Школа Челебић
Ерцег Николе Боја 12 Школа Челебић
Ерцег ж.Раде Милица 43 Школа Челебић
Ерцег Раде Илија 19 Школа Челебић
Ерцег Раде Госпава 16 Школа Челебић
Ерцег Раде Боја 15 Школа Челебић
Ерцег Раде Васо 13 Школа Челебић
Ерцег Раде Никола 9 Школа Челебић
Ерцег Раде Гроздана 6 Школа Челебић
Ерцег Пере Перо-Тамиле 36 Школа Челебић
Ерцег ж. Пере Олга 34 Школа Челебић
Ерцег Пере Владимир 12 Школа Челебић
Ерцег Пере Радојка 6 Школа Челебић
Ерцег Пере Радмила 1 Школа Челебић
Ерцег Раде Јово 36 Бикуша
Ерцег Јове Марко 15 Школа Челебић
Ерцег Јове Љепосава 8 Школа Челебић
Ерцег Јове Слободан 1 Школа Челебић
Ерцег ж.Пере Анђа 34 Школа Челебић
Ерцег Пере Миле 4 Школа Челебић
Ерцег ж. Луке Милица 27 Школа Челебић
Ерцег Луке Боја 3 Школа Челебић
Ерцег Луке Гроздана 1 Школа Челебић
Ерцег ж. Илије Марија 35 Школа Челебић
Ерцег Илије Даница 7 Школа Челебић
Ерцег Илије Драгица 5 Школа Челебић
Ерцег Илије Бранко 2 Школа Челебић
Ерцег ж. Илије Даница 34 Школа Челебић
Ерцег Илија Нико 15 Школа Челебић
Ерцег Илија Марко 2 Школа Челебић
Ерцег ж. Марка Доста 34 Челебић
Ерцег Марка Аница 16 Школа Челебић
Ерцег Марка Милан Миле 10 Школа Челебић
Ерцег Симе Боја 31 Школа Челебић
Ерцег Васе Стана 32 Школа Челебић
Ерцег ж.Илије Боја 20 Школа Челебић
Ерцег Илије Неђо 2 Школа Челебић
Ерцег Илије Босиљка 1 Школа Челебић
Ерцег ж. Луке Стана 21 Школа Челебић
Ерцег Луке Анђа 2 Школа Челебић
Ерцег Марка Боја 16 Школа Челебић
Ерцег Марка Бошко 13 Школа Челебић
Ерцег Мије Даница 1 Школа Челебић
Ерцег Марка Зорка 11 Школа Челебић
Ерцег Марка Раде 9 Школа Челебић
Ерцег Раде Милица 11 Школа Челебић
Ерцег Раде Никола 8 Школа Челебић
Козомара Мирка Шпиро 56 Школа Челебић
Козомара ж. Шпире Милица 51 Школа Челебић
Козомара Шпире Радојка 21 Школа Челебић
Козомара Шпире Владо 18 Школа Челебић
Козомара Илије Раде 41 Школа Челебић
Козомара ж. Раде Стана 43 Школа Челебић
Козомара Раде Милан 21 Школа Челебић
Козомара Раде Сава 18 Школа Челебић
Козомара Раде Милка 15 Школа Челебић
Козомара Раде Владо 11 Школа Челебић
Козомара ж. Раде Даринка 34 Школа Челебић
Козомара Раде Нико 8 Школа Челебић
Козомара Раде Симо 6 Школа Челебић
Козомара Раде Мирко 5 Школа Челебић
Козомара Раде Марко 9 Школа Челебић
Козомара Раде Зорка 4 Школа Челебић
Козомора Раде Божица 2 Школа Челебић
Козомара ж. Пере Цвита 51 Школа Челебић
Козомара Пере Никола 31 Школа Челебић
Козомара ж. Николе Вукосава Коса 29 Школа Челебић
Козомара Николе Ђорђе 6 Школа Челебић
Козомора Николе Марија 2 Школа Челебић
Козомара ж. Јове Јела 42 Школа Челебић
Козомара Јове Јока 16 Школа Челебић
Козомара Јове Мара 12 Школа Челебић
Козомара Мије Никола 38 Школа Челебић
Козомара Николе Љубо 13 Школа Челебић
Козомара Николе Михајло-Мијо 11 Школа Челебић
Козомара Николе Стана 10 Школа Челебић
Козомара Николе Љуба 7 Школа Челебић
Козомара Николе Раде 3 Школа Челебић
Козомара Николе Ружа 2 Школа Челебић
Краварушић Боже Перо 51 Бикуша
Милутин Луке Вујо 69 Бикуша
Милутин ж. Вује Јања 65 Школа Челебић
Милутин Вује Мирко 33 Школа Челебић
Милутин ж. Мирка Славка 29 Школа Челебић
Милутин Вује Љуба 18 Школа Челебић
Милутин Вује Ружа 16 Школа Челебић
Милутин Мирка Здравко 6 Школа Челебић
Милутин Мирка Мирјана 4 Школа Челебић
Милутин Мирка Светозар 2 Школа Челебић
Милутин ж. Николе Милка 35 Бикуша
Милутин Николе Зорка 15 Бикуша
Милутин Николе Божо 3 Школа Челебић
Милутин Николе Здравко 2 Школа Челебић
Милутин Нике Слободан 7 Челебић
Милутин ж.Илије Милица 61 Школа Челебић
Милутин Иле Лука 30 Школа Челебић
Милутин ж.Луке Љуба 31 Школа Челебић
Милутин Луке Мира 6 Школа Челебић
Милутин Луке Даница 5 Школа Челебић
Милутин Луке Милица 3 Школа Челебић
Милутин Луке Анђа 2 Школа Челебић
Милутин Луке Иле 1 Школа Челебић
Милутин Илије Сава 27 Школа Челебић
Милутин ж. Марка Анђа 42 Школа Челебић
Милутин Марка Станко 16 Школа Челебић
Милутин Марка Никола 14 Школа Челебић
Милутин Марка Стеван 10 Школа Челебић
Милутин Марка Госпава 7 Школа Челебић
Милутин Марка Љепосава 6 Школа Челебић
Милутин Станка Мијо 37 Школа Челебић
Милутин ж. Мије Госпава 33 Школа Челебић
Милутин Мијата Ружица 11 Школа Челебић
Милутин Мијата Божица 6 Школа Челебић
Милутин Мијата Марија 1 Школа Челебић
Милутин ж. Пере Дева 37 Школа Челебић
Милутин Пере Рајко 10 Школа Челебић
Милутин Пере Божо 6 Школа Челебић
Милутин Пере Гвозда 2 Школа Челебић
Милутин ж. Обрада Милица 27 Школа Челебић
Милутин Обрада Ангелина 8 Школа Челебић
Милутин Обрада Јово 1 Школа Челебић
Петровић Ђуре Перо 66 Бикуша
Петровић ж. Пере Бојана 58 Школа Челебић
Петровић Пере Јања 18 Школа Челебић
Петровић Пере Драгиња 16 Школа Челебић
Петровић Пере Божо 44 Школа Челебић
Петровић Боже Миле ? Школа Челебић
Петровић Пере Урош 32 Бикуша
Петровић ж. Уроша Марија 27 Школа Челебић
Радић Јове Симо 41 Бикуша
Радић ж.Симе Стана 35 Школа Челебић
Радић Јове Марко 37 Бикуша
Радић ж. Марка Милица 33 Школа Челебић
Радић Марка Невенка 4 Школа Челебић
Радић Марка Неђо 3 Школа Челебић
Радић Марка Петар 1 Школа Челебић
Радић Симе Јово 14 Школа Челебић
Радић Симе Анђа 11 Школа Челебић
Радић Симе Милица 8 Школа Челебић
Радић Илије Божо 35 Бикуша
Радић Илије Нико 33 Бикуша
Радић ж.Николе Милица 29 Школа Челебић
Радић Николе Драгица 8 Школа Челебић
Радић Нике Даница 5 Школа Челебић
Радић Нике Милојко 3 Школа Челебић
Радић Николе Босиљка 2 Школа Челебић
Радић Николе Илија 1 Школа Челебић
Радић Пере Васо 56 Школа Челебић
Радић Васе Анђа 26 Школа Челебић
Радић Пере Лука 52 Бикуша
Радић ж. Луке Јока 47 Школа Челебић
Радић Луке Илија 20 Школа Челебић
Радић Луке Ружа 17 Школа Челебић
Радић Луке Јовица 16 Школа Челебић
Радић Луке Стана 9 Школа Челебић
Радић Луке Боја 14 Школа Челебић
Радић Луке Раде 13 Школа Челебић
Радић Луке Ђорђе 27 Школа Челебић
Радић ж. Ђорђа Анђа 27 Школа Челебић
Радић Ђорђе Владо 1 Школа Челебић
Радић Илије Перо 30 Бикуша
Радић ж. Мије Јока 43 Школа Челебић
Радић Мије Анђа 15 Школа Челебић
Радић Мије Божо 11 Школа Челебић
Радић Мије Марко 8 Школа Челебић
Радић ж. Јове Марта 51 Школа Челебић
Радић Јове Стана 31 Школа Челебић
Радић ж. Раде Милица 44 Школа Челебић
Радић Раде Илија 19 Бикуша
Радић Раде Госпава 17 Школа Челебић
Радић Раде Васо 14 Школа Челебић
Радић Раде Боја 11 Школа Челебић
Радоја Станко Раде 64 Школа Челебић
Радоја ж. Раде Божица 61 Школа Челебић
Радоја Раде Ружица 18 Луснић
Радоја Раде Љуба 11 Школа Челебић
Радоја ж.Илије Илинка 27 Школа Челебић
Радоја Илије Радосав 3 Школа Челебић
Радоја Илије Радмила 1 Школа Челебић
Радоја ж. Јове Мара 65 Школа Челебић
Радоја ж. Михајла Божица 29 Школа Челебић
Радоја Михајла Илија 11 Школа Челебић
Радоја Михајла Драгиња 5 Школа Челебић
Радоја Михајла Милка 1 Школа Челебић
Радоја Раде Душанка 8 Школа Челебић
Радоја Раде Рушка 6 Школа Челебић
Радоја Раде Ратка 3 Школа Челебић
Росић Петра Антоније 66 Бикуша
Росић Петра Тодор 64 Школа Челебић
Росић ж. Тодора Милица 61 Школа Челебић
Росић Тодора Љубица 27 Школа Челебић
Росић Тодора Марија 23 Школа Челебић
Росић Тодора Марко 25 Школа Челебић
Росић Тодора Момчило 16 Бикуша
Росић Јове Митар 44 Школа Челебић
Росић ж. Митра Ана 36 Школа Челебић
Росић Митра Рајко 8 Школа Челебић
Росић Митра Марија 5 Школа Челебић
Росић Митра Славко 7 Школа Челебић
Росић Митра Јово 0 Школа Челебић
Росић Јове Божо 40 Бикуша
Росић ж. Боже Душанка 30 Школа Челебић
Росић Боже Драгиња 10 Школа Челебић
Росић Боже Милојко 7 Школа Челебић
Росић Боже Владимир 4 Школа Челебић
Црногорац Боже Стана 81 Школа Челебић
Црногорац Боже Никола 56 Бикуша
Црногорац ж. Николе Марта 56 Школа Челебић
Црногорац Раде Божо 60 Школа Челебић
Црногорац ж. Боже Анђа 56 Школа Челебић
Црногорац Боже Мара 28 Школа Челебић
Црногорац Боже Илија 22 Школа Челебић
Црногорац ж.Илије Милица 23 Школа Челебић
Црногорац Боже Душанка 16 Школа Челебић
Црногорац ж. Раде Мара 23 Школа Челебић
Црногорац Раде Божо 4 Школа Челебић
Црногорац Мије Перо 63 Бикуша
Црногорац ж. Пере Јока 58 Школа Челебић
Црногорац Пере Никола 21 Школа Челебић
Црногорац ж.Мије Душанка 33 Школа Челебић
Црногорац Мије Аница 8 Школа Челебић
Црногорац Мије Мирко 4 Школа Челебић
Црногорац Мије Лука 2 Школа Челебић
Црногорац Николе Јово 79 Школа Челебић
Црногорац Јове ж. Божица 76 Школа Челебић
Црногорац Саве Стеван 62 Школа Челебић
Црногорац Саве Илија 63 Бикуша
Црногорац ж. Илије Милица 65 Школа Челебић
Црногорац Илије Милка 29 Бикуша
Црногорац Илије Васо 27 Школа Челебић
Црногорац ж.Васе Анђа-Цура 26 Бикуша
Црногорац Васе Јадранка 2 Бикуша
Црногорац Васе Мирјана 4 Бикуша
Црногорац Васе Боја 6 Бикуша
Црногорац Илије Дана 9 Бикуша
Црногорац Илије Роса 8 Бикуша
Црногорац ж. Ђорђе Милка 22 Школа Челебић
Црногорац Ђорђе Љубо 4 Школа Челебић
Црногорац Ђорђе Војко 3 Школа Челебић
Црногорац Ђорђе Милојко 1 Школа Челебић
Црногорац ж. Душана Зорка 32 Бикуша
Црногорац Душана Владо 7 Бикуша
Црногорац Душана Ружа 5 Школа Челебић
Црногорац Душана Драгица 3 Школа Челебић
Црногорац Душана Јованка 0 Школа Челебић
Црногорац Лазе Илија 40 Бикуша
Црногорац ж. Илије Цвита 34 Школа Челебић
Црногорац Илије Божо 15 Ливно болница
Црногорац Илије Веселинка 5 Школа Челебић
Црногорац Симе Лазо 22 Бикуша
Црногорац Симе Боја 17 Луснић
Црногорац ж. Мије Тома 56 Школа Челебић
Црногорац Мије Душан 29 Школа Челебић
Црногорац Мије Драго 21 Школа Челебић
Црногорац ж. Илије Вукосава 28 Школа Челебић
Црногорац Илије Зорка 9 Школа Челебић
Црногорац Илије Ђорђа 7 Школа Челебић
Црногорац Илије Ружица 5 Школа Челебић
Црногорац Саве Анђа 40 Школа Челебић
Црногорац Саве Милан 14 Школа Челебић
Црногорац Јове Анђа 26 Школа Челебић
Шуњка Николе Илија 61 Школа Челебић
Шуњка ж. Илије Милица 49 Школа Челебић
Шуњка Илије Мара 22 Школа Челебић
Шуњка Илије Драгиња 20 Школа Челебић
Шуњка Илије Јово 17 Школа Челебић
Шуњка Илије Лепосава 15 Школа Челебић
Шуњка Илије Момчило 13 Школа Челебић
Шуњка Илије Милорад 2 Школа Челебић
Шуњка Илије Ковиљко 10 Школа Челебић
Шуњка Илије Ђорђе 6 Школа Челебић
Шуњка ж. Јове Јока 61 Школа Челебић
Шуњка Јове Неђељко Милан 29 Школа Челебић
Шуњка ж. Неђељка Ивана 23 Школа Челебић
Шуњка ж. Ђорђе Сава 36 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Владо 15 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Даница 13 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Анђа 12 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Томо 10 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Стеван 8 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Угљеша 4 Школа Челебић
Шуњка Ђорђе Мирјана 2 Школа Челебић
Шуњка Симе Божо 60 Бикуша
Шуњка ж.Боже Милица 60 Школа Челебић
Шуњка Боже Душан 31 Школа Челебић
Шуњка ж. Душана Анђа 28 Школа Челебић
Шуњка Боже Даница 16 Луснић
Шуњка ж. Илије Јока 46 Школа Челебић
Шуњка Илије Зорка 10 Школа Челебић
Шуњка Илије Симо 8 Школа Челебић
Шуњка Илије Владо 6 Школа Челебић
Шуњка Илије Љепосава 5 Школа Челебић
Шуњка Илије Васо 2 Школа Челебић
Шуњка ж. Марка Даница 32 Школа Челебић
Шуњка Марка Мирко 10 Школа Челебић
Шуњка Марка Веселинка 8 Школа Челебић
Шуњка Марка Душан 5 Школа Челебић
Шуњка Марка Будимир 3 Школа Челебић
Шуњка Марка Илија 1 Школа Челебић
Шуњка ж.Раде Јока 45 Школа Челебић
Шуњка Раде Боја 19 Школа Челебић
     
     
     
Нису из Челебића/Бојмунти и Радановци    
Бошковић Симе Божо ? ?
Видовић Вукосава Вујо 58 Школа Челебић
Вујчић Радосава Стево 41 Школа Челебић
Вучић Марка Васо 36 Школа Челебић
Вујчић Јове Божо 76 Школа Челебић
Давидовић Пере Јово 48 Бикуша
Давидовић Јове Лазо 28 Бикуша
Ђукић Лазе Никола 71 Бикуша
Ерцег Панте Симо 35 Бикуша
Ерцег Јове Бојан 36 Бикуша
Ерцег Илије Пантелија 66 Бикуша
Ерцег Раде Мијо 47 Бикуша
Кисо Ђорђа Ђуро 57 Бикуша
Кисо Марка Ружа 45 Школа Челебић
Кисо Марка Јово 16 Школа Челебић
Коњикушић Бојана Јово 91 Бикуша
Коњикушић Вукосава Тодор 41 Школа Челебић
Коњикушић Тодора Никола 11 Школа Челебић
Милутин Николе Марко 43 Школа Челебић
Митровић Николе Јово ? Школа Челебић
Ненадић Даринка ? Школа Челебић
Ненадић ? ? Школа Челебић
Нинковић Вукашина Ђуро 58 Школа Челебић
Росић Јове Мијо 36 Школа Челебић
Шуњка Јове Никола 58 Бикуша
Шуњка Николе Илинка 52 Школа Челебић
Шуњка Гаје Илија 51 Бикуша
Шуњка Гаје Никола 53 Школа Челебић

 

 

Удружење Огњена Марија Ливањска
28.2.2016.

 РАТ И ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1992-1995

Бјеловац -Босански Брод - Добровљачка - Брадина - Јама Казани - Кравица Кукавице -

Купрес - Орашје - Наташа и Милица - Чагаљ - Чардак - Скелани - Смолућа - Намјерна Сила

Петровачка цеста - Брчко - Дретељ - Каменица - Силос - Бихаћки логор - Виктор Бубањ

Оџак - Брежани - Челебићи - Чајниче - Ристовићи - Бреза - Горажде - Кнежевићи

Башчаршија - Јошаница - Сердари - Бањалучке бебе - Тузла - Бравнице - Мостар - Ураган

Чемерно - Фочанска Јабука - Слађана Кобас - Породица Голубовић - Сарајевска Голгота

Олга Драшко - Мирјана Драгичевић - Пофалићи - Страхиња Живак - Милорад Пајчин

 

 

 

 

 

 

 

 Оцените нам овај чланак:

Посећено је: 869  пута
Број гласова: 10


ПРОВЕЗАНЕ ТЕМЕ

Одобрeно изручeњe злочинца Адема Костјеревца из САД у Босну

Како сам сведочио за Младића

У Козарској Дубици током Другог свјетског рата страдало 54% становништва

Диплому из Србије европска Хрватска не признаје

Олуја траје већ 20 година

Аутошовинизам: Прича из Вуковара

Зликовци из Лоре излазе на слободу за 15 дана
Поделите ову вест, нека се чује истина...Skip Navigation Links